Môi giới giờ nói chuyện như người Cục Tình Báo vậy á, kiểu: “Ngoại giao – Nội b…

☘ Môi giới giờ nói chuyện như người Cục Tình Báo vậy á, kiểu: “Ngoại giao – Nội bộ – Tin hành lang – Nguồn tin giấu tên – Tạo sóng – Training – Gạt giò đối thủ – cắt máu ăn thề … v.v…”
Các bác ngồi Trà đá cạnh bên phải nể nang bọn trẻ bây giờ 😆Source