Mô phỏng Vành Đai 3 từ Thành Phố Thủ Đức qua Nhơn Trạch… trong này có vòng xoa…

Mô phỏng Vành Đai 3 từ Thành Phố Thủ Đức qua Nhơn Trạch… trong này có vòng xoay kết nối lên cao tốc TPHCM – LT – DG…


Source