Mình thích nhà nơi phố núi, sớm chiều uống trà ngắm mây bay. Cũng thích style m…

Mình thích nhà nơi phố núi, sớm chiều uống trà ngắm mây bay.
Cũng thích style mộc mạc đơn giản, nên cũng đã làm cho chính mình một căn bé bé xinh xinh nơi phố núi Đà Lạt.
Nguồn tuấn nghĩa
#hiepcollectionSource