Mình thấy có nhiều anh em sale bán đất nền cam kết rất chắc rằng ” Anh/chị lấy l…

Mình thấy có nhiều anh em sale bán đất nền cam kết rất chắc rằng ” Anh/chị lấy lô này chắc chắn lời”. Vậy anh em lấy cơ sở nào chắc chắn lời cho khách vậy?
P/s: Mình hỏi để tham khảo thêm mà hứa cho chắc chắn!Source