Mình không khoe nhà, mình muốn chia sẻ 1 số bố trí đồ đạc trong nhà mà mình cảm …

Mình không khoe nhà, mình muốn chia sẻ 1 số bố trí đồ đạc trong nhà mà mình cảm thấy hợp lý, mong rằng sẽ có ích cho mọi người.
Mình ghi chú ở từng hình nhé.Source