Mình đang quan tâm cái này. AE ngoài HN có ai review giúp mình được không? Chân…

Mình đang quan tâm cái này. AE ngoài HN có ai review giúp mình được không?
Chân thành cảm ơn.
(Link trong cmt).Source