Lợi nhuận MB tăng gấp rưỡi lên 12.000 tỷ đồng

Lợi nhuận của Ngân hàng Quân đội tăng gấp rưỡi, lên mức kỷ lục 12.000 tỷ trong nửa đầu năm nhưng chất lượng tài sản đang xấu đi.

Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng với lãi trước thuế 11.896 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nửa đầu năm, thu lãi từ các hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán kinh doanh đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ. Cụ thể, thu lãi thuần tăng 39% lên 17.355 tỷ, kinh doanh ngoại hối lãi tăng 68% lên gần 940 tỷ, mua bán chứng khoán kinh doanh lãi 134 tỷ (cùng kỳ lãi 20 tỷ).

Hoạt động dịch vụ và đầu tư chứng khoán có phần khiêm tốn hơn. Lãi thuần từ dịch vụ của MB nửa đầu năm gần như đi ngang, ở mức 2.100 tỷ. Lãi thuần đầu tư chứng khoán tăng nhẹ 7% lên 1.070 tỷ đồng.

Thu từ các khoản nợ xử lý 6 tháng qua cũng chỉ bằng khoảng một nửa so với cùng kỳ 2021 khiến lãi từ hoạt động khác của nhà băng này giảm hơn 40%, xuống còn 1.100 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, chi phí hoạt động của Ngân hàng Quân đội tăng 27% lên gần 7.460 tỷ còn chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 17% xuống 3.500 tỷ.

Kết quả, MB ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận cao so với mặt bằng chung (tăng 49%) lên 11.896 tỷ đồng, nhờ hoạt động tín dụng tăng trưởng tốt và giảm áp lực trích lập dự phòng. Đây cũng là mức lợi nhuận kỷ lục của nhà băng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm.

Hết tháng 6, MB tăng trưởng tín dụng 14,6% – mức cao so với mặt bằng ngân hàng. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 14% lên hơn 415.450 tỷ, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp tăng 17%, lên gần 49.720 tỷ.

Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu tại nhà băng này tăng mạnh từ mức 0,9% hồi đầu năm lên 1,2% vào cuối quý II, chủ yếu do nợ có khả năng mất vốn tăng nhanh. Dư nợ dưới tiêu chuẩn tăng 38% lên 1.980 tỷ, nợ nghi ngờ tăng 15% lên 1.168 tỷ còn nợ nhóm 5 tăng hơn 120% lên 1.827 tỷ đồng.

Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của MB giảm nhẹ từ mức 268% hồi đầu năm xuống 220% nhưng vẫn thuộc vào nhóm ngân hàng dự phòng cao.

Quỳnh Trang


Source link