Không thể tin được là miếng lót sàn ngoài trời gỗ Tràm này giá chỉ 20k/vỉ. Mà kh…

Không thể tin được là miếng lót sàn ngoài trời gỗ Tràm này giá chỉ 20k/vỉ. Mà khi lót xong rồi cũng Art phết mọi người ạ.Source