Không biết có bác nào Yêu Góc nhỏ Trà như em không? Sau một ngày dài làm việc …

❤Không biết có bác nào Yêu Góc nhỏ Trà như em không?
Sau một ngày dài làm việc thì với cá nhân em góc nhỏ này là nơi để trở về – Một vài trang sách cùng sự yên tĩnh gần như tuyệt đối. ✅Mùa đông thì thêm chút hương trầm nữa là đủ đầy luôn. Ps: Nhà To hay Nhỏ không bằng ấm áp& thấy đủ.Source