Khảo sát và nghe phản biện. 1. Thị trường hiện nay có chậm không? -> CÓ 2. …

Khảo sát và nghe phản biện.

1. Thị trường hiện nay có chậm không? -> CÓ
2. Phòng công chứng có giao dịch không? -> CÓ
3. Giỏ hàng mới và chất lượng có không? -> CÓ

Vậy sao AE ai cũng bảo khó khăn, không bán được.

Vấn đề theo bạn là gì????

(Mong mấy ông Admin duyệt bài. Cảm ơn).Source