Kệ sách 1 + tủ đồ chơi. Chỗ phía cửa là xà đu, đi ra đu 1 cái, đi vào đu 1 nhát …

Kệ sách 1 + tủ đồ chơi. Chỗ phía cửa là xà đu, đi ra đu 1 cái, đi vào đu 1 nhát cho dài người hihi.Source