KĐT Sala chào đón đại siêu thị Emart. Tháng 10 này chính thức khai trương, mở cử…

KĐT Sala chào đón đại siêu thị Emart. Tháng 10 này chính thức khai trương, mở cửa đón khách 🥰


Source