KCN dệt may sinh thái Aurora IP hấp dẫn nhà đầu tư với ưu thế vượt trội


Không phải ngẫu nhiên mà Dự án Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông (Aurora IP) nhận được sự quan tâm, chú ý của nhiều doanh nghiệp dệt may nước ngoài và giới truyền thông quốc tế. Đặt nền móng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp vốn bị coi là gánh nặng môi trường, Aurora IP đáp ứng đòi hỏi cấp thiết của xu hướng xanh hoá ngành dệt may.


Source link