Hệ thống cổng thông minh tự động. Đèn sân vườn cũng tự động tắt bật theo giờ và …

Hệ thống cổng thông minh tự động. Đèn sân vườn cũng tự động tắt bật theo giờ và theo thời tiết. Hệ thống tưới cây cũng tự động luôn. Bên ngoài mình đặt logo của 2 vợ chồng: GiangMy.lifeSource