Hầu hết chúng ta đều nói về vấn đề Sale “bị” hoặc “ được” khách gạ tình! Vậy còn…

Hầu hết chúng ta đều nói về vấn đề Sale “bị” hoặc “ được” khách gạ tình! Vậy còn chủ đề sale nữ mới ra trường vào nghề, vào công ty bị sếp của mình kiếm đủ cách… “ ăn thịt” thì sao? Có anh “ Sếp” nào thấy mình trong chủ đề này không ạ?Source