Hậu cảnh có 2 cây Săng Lẻ (Bằng lăng rừng) em kỳ cạch chuyển từ Nghệ An ra, cho …

Hậu cảnh có 2 cây Săng Lẻ (Bằng lăng rừng) em kỳ cạch chuyển từ Nghệ An ra, cho đỡ nhớ quê và cũng tạo điểm nhấn cho bể bơi, mong chờ cây ra hoa tím chắc là yêu lắm ạSource