UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6777/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm, tỷ lệ 1/500 tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Khu đô thị mới Bắc Lãm có quy mô diện tích 41,79ha và dân số khoảng 8.886 người.

khu đô thị Bắc Lãm
khu đô thị Bắc Lãm, Phú Lương, Hà Đông

Được biết, quy hoạch này là nhằm cụ thể hóa các giải pháp khớp nối đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc, môi trường và hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó dự án cũng sẽ khớp nối với các công trình lân cận đang triển khai, góp phần phát triển văn hóa, kinh tế – xã hội của khu vực phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Việc phê duyệt Quy hoạch Khu đô thị mới Bắc Lãm còn góp phần xây dựng khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ về cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, khớp nối với các dự án đầu tư, khu dân cư lân cận đảm bảo phát triển ổn định, bền vững.

Ngoài ra, còn khai thác hiệu quả sử dụng đất trên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đời sống nhân dân khu vực. Tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học… cho Thành phố và khu vực.

Để thực hiện dự án này, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra và xác nhận hồ sơ bản vẽ, quy định quản lý theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Bắc Lãm phù hợp với Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch của UBND Thành phố.

UBND quận Hà Đông cũng phải chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc tổ chức công bố công khai nội dung quy hoạch chi tiết được duyệt để các tố chức, cơ quan có liên quan và nhân dân được biết.

Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND phường Phú Lương chịu trách nhiệm kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo cafef.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *