Ở huyện Thạch Thất, Hà Nội, một công trình xây dựng sai phép mang tên My House tại xã Tân Xã đã thu hút sự chú ý của dư luận và trở thành tiêu điểm trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng của địa phương. UBND huyện Thạch Thất đã không ngần ngại thể hiện quyết tâm trong việc xử lý nghiêm minh các vi phạm, qua việc hoàn thành xử lý tầng 8 và tầng 9 của công trình và giao nhiệm vụ cho Thanh tra huyện trong việc tham mưu thành lập đoàn thanh tra, nhằm kiểm soát chặt chẽ trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại các xã.

Hà Nội Hoàn Thành Xử Lý Chung Cư Mini Xây Dựng Trái Phép
Hà Nội Hoàn Thành Xử Lý Chung Cư Mini Xây Dựng Trái Phép

Quá trình xử lý công trình My House đã cho thấy sự quyết liệt và nỗ lực của các cấp quản lý địa phương trong việc duy trì trật tự xây dựng và tuân thủ pháp luật. Việc UBND xã Tân Xã, cùng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện, thực hiện giám sát và đôn đốc tiến độ tháo dỡ công trình vi phạm theo cam kết, là minh chứng cho cam kết không để phát sinh thêm vi phạm mới trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại địa phương.

Hành động của UBND huyện Thạch Thất trong việc ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cùng việc tổ chức cưỡng chế tháo dỡ phần công trình vi phạm, đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về sự không khoan nhượng trước các hành vi vi phạm. Điều này không chỉ giúp khôi phục trật tự xây dựng tại địa bàn mà còn tạo lập tiền lệ quan trọng trong công tác quản lý đô thị và xây dựng.

Vấn đề trách nhiệm của lãnh đạo và cán bộ xã Bình Yên, Tân Xã cũng được UBND huyện Thạch Thất đặt ra, thông qua việc thành lập đoàn thanh tra nhằm phát hiện và xử lý các tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm. Việc này không chỉ nhằm làm rõ trách nhiệm quản lý mà còn nhấn mạnh yếu tố giáo dục và răn đe, nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ địa phương trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng.

Sự cam kết của chính quyền và cộng đồng trong việc không chỉ xử lý mà còn khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra, qua việc cung cấp kế hoạch cưỡng chế và phương án tháo dỡ công trình vi phạm, đã thể hiện rõ nghị quyết cao trong việc giải quyết triệt để vấn đề. Điều này không chỉ đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong xã hội mà còn góp phần cải thiện môi trường sống và phát triển bền vững cho cộng đồng.

Dù đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc xử lý công trình xây dựng sai phép, huyện Thạch Thất vẫn phải đối mặt với những thách thức trong việc duy trì trật tự xây dựng và quản lý đất đai một cách hiệu quả. Công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, cùng với việc tăng cường giám sát và kiểm tra, sẽ là những khía cạnh quan trọng trong việc ngăn ngừa vi phạm và duy trì trật tự xây dựng trong tương lai.


Việc UBND huyện Thạch Thất xử lý nghiêm minh công trình xây dựng sai phép My House và gắn trách nhiệm với các cán bộ địa phương đã thể hiện sự quyết tâm và cam kết trong việc duy trì trật tự xây dựng và quản lý đất đai. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, tạo lập môi trường sống công bằng, minh bạch và phát triển bền vững.