Ngày 27/5 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 34, quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số đối với nhà chung cư và nhà chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại. Quyết định này dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 10/6, mở ra một chương mới trong việc quản lý và phát triển đô thị tại thủ đô.

Hà Nội ban hành Quy định hạn chế số lượng người ở chung cư
Hà Nội ban hành Quy định hạn chế số lượng người ở chung cư (hình minh họa)

Nội dung Chính của Quyết định số 34

Quyết định này nhằm thiết lập một phương pháp thống nhất trong việc tính toán và xác định dân số tối đa cho các dự án chung cư, từ đó đảm bảo sự phát triển cân đối và bền vững của các khu đô thị mới. Theo đó, chỉ tiêu dân số cho các căn hộ chung cư hỗn hợp làm nhà ở thương mại được định mức ở mức 3,6 người/căn hộ. Đối với các căn hộ có diện tích từ 45-75 m2, mức người ở được tính là 2 người.

1. Phân Loại Căn Hộ và Chỉ Tiêu Dân Số Áp Dụng

Chỉ tiêu dân số được áp dụng tùy theo cấu trúc và diện tích của các căn hộ như sau:

  • Căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích từ 25-45 m2: tính 1 người.
  • Căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích từ 45-70 m2: tính 2 người.
  • Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 70-100 m2: tính 3 người.
  • Căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích từ 100-125 m2: tính 4 người.
  • Căn hộ 5 phòng ngủ hoặc hơn, diện tích trên 125 m2: tính 5 người.

2. Đặc Biệt Cho Nhà Ở Xã Hội

Đối với nhà ở xã hội, cũng có các mức dân số tương tự được áp dụng dựa trên cấu trúc phòng và diện tích sử dụng, nhằm đảm bảo tính khả thi và công bằng cho tất cả các dân cư:

  • Căn hộ 1 phòng ngủ, diện tích từ 25-45 m2: tính 1 người.
  • Căn hộ 2-3 phòng ngủ, diện tích từ 40-55 m2: tính 2 người.
  • Căn hộ 3 phòng ngủ, diện tích từ 55-70 m2: tính 3 người.
  • Căn hộ 4 phòng ngủ, diện tích từ 70-77 m2: tính 4 người.

Đối với các dự án đặc thù (nhà ở chuyên gia, nhà ở công vụ…), việc áp dụng quy định trên không phù hợp, Sở Quy hoạch và Kiến trúc báo cáo UBND TP Hà Nội xem xét, quyết định.

Với dự án, công trình khách sạn, khách sạn nghỉ dưỡng, biệt thự nghỉ dưỡng, Quyết định 34 nêu chỉ được nghiên cứu thực hiện tại khu du lịch, khu vực phù hợp với quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt; không yêu cầu xác định dân số với những công trình này.

UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho UBND các quận, huyện, thị xã, các sở ngành có trách nhiệm triển khai quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp và một số công trình có lưu trú khác trên địa bàn.


Việc quy định phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với chung cư nhằm thuận lợi cho công tác lập quy hoạch, phương án kiến trúc công trình chung cư; đảm bảo mật độ dân cư, môi trường sống cho người dân cũng như khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị. So với chỉ tiêu, hiện hàng loạt chung cư, đặc biệt là ở các quận và huyện ven đô có mật độ dân số lớn, căn hộ 50-70 m2 thường 3-5 người ở.