Góc bốc phốt không chịu trả phí từ CĐT Đạt Phước tại dự án The Rivana Thuận An, …

Góc bốc phốt không chịu trả phí từ CĐT Đạt Phước tại dự án The Rivana Thuận An, Bình Dương.
Triển khai 11/2020 và bán hàng từ 1/2021
Dự án này đã chậm trễ ký HDMB với khách hàng
1 số khách hàng không theo được dự án vì 1 số lý do khác nhau và được CDT này nuốt 100% tiền đã đóng đợt 1 trước đó.
Bao khó khăn vất vả của Sales tư vấn hỗ trợ khách hàng Ký HDMB từ đầu 2022 và tới nay dự án đã xây lên tầng 8 mà chủ đầu tư vẫn chưa trả phí về.
Tiền thu khách hàng đều đặn không sót đồng nào mà cớ sao chưa trả phí cho Sales.
Cảm ơn admin duyệt bài

Source