Giường tầng để sau này tiện bé lớn bé nhỏ nhà mình chia sẻ với nhau, mà giờ mới …

Giường tầng để sau này tiện bé lớn bé nhỏ nhà mình chia sẻ với nhau, mà giờ mới có 1 bé nên tầng 1 mình làm khu vui chơi.Source