Gần đây thị trường Vũng Tàu có rộ lên 2 dự án cùng vị trí Thi Sách, Vũng Tàu. A…

Gần đây thị trường Vũng Tàu có rộ lên 2 dự án cùng vị trí Thi Sách, Vũng Tàu.

AE cho xin ý kiến tham khảo về 2 dự án này nhé.

1. THE SÓNG của CĐT An Gia

2. VŨNG TÀU PEARL của CĐT Hưng Thịnh.
Source