Em tính mua 1 lô ở Bảo Lộc, mà thấy đất ở đây đã lên cao rồi, không biết tiềm nă…

Em tính mua 1 lô ở Bảo Lộc, mà thấy đất ở đây đã lên cao rồi, không biết tiềm năng 1 vài năm tới thế nào. Các cao nhân trong ngành chia sẻ giúp e thêm kinh nghiệm với ạ. E cảm ơn nhiều.Source