Em thấy nhiều anh chị rất thắc mắc về chất lượng công trình hôm qua em có chạy q…

Em thấy nhiều anh chị rất thắc mắc về chất lượng công trình hôm qua em có chạy qua GRAND SENTOSA cùng ông anh
Có 2 vấn đề em thấy mọi người thắc mắc rất nhiều là GIÁ và CHẤT LƯỢNG công trình


Source