Em không rành pháp lý đất nền lắm nên có khách hỏi đưa lên đây nhờ các anh chị g…

Em không rành pháp lý đất nền lắm nên có khách hỏi đưa lên đây nhờ các anh chị giải đáp giúp .
Check quy hoạch mà vậy thì an toàn chưa ?
Khách em đang sợ quy hoạch đất dân cư đô thị hiện hữu nhưng lại nằm trong ranh Quy hoạch cụm công Nghiệp và khu đô thị mới Nhị Xuân của nhà nước .Source