EM GÁI MƯA CỦA TECHCOMBANK Người ta nói: Hợp tác giữa doanh nghiệp bất động sản…

EM GÁI MƯA CỦA TECHCOMBANK

Người ta nói: Hợp tác giữa doanh nghiệp bất động sản và ngân hàng tạo giải pháp tín dụng, giúp giảm chi phí cơ hội và tăng lợi nhuận cho người mua. Và thường thì khi mua bất động sản, khách sẽ được vay từ nhiều hơn một ngân hàng.
Ví dụ như ở Dự án Vinhomes Grand Park quận…

Xem thêm

Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'TECHCOMBANK 而 MASTERISE HOMES'

Source