Em có ước gì đâu Anh ạ! Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị Ta c…

Em có ước gì đâu
Anh ạ!
Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị
Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi
Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó
Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu!Source