E được một anh khách rất dễ thương nhấp vào quảng cáo. Hỏi xin số điện thoại thì…

E được một anh khách rất dễ thương nhấp vào quảng cáo.
Hỏi xin số điện thoại thì anh chỉ xem nhưng không rep. Thấy vậy nên e quét ra số điện thoại anh ấy (vì quảng cáo mất tiền mà nên phải tận dụng)
E gọi ảnh mới vừa nói đến quảng cáo thì ảnh cúp ngang. E tưởng ảnh bận nên e gửi tin nhắn qua zalo và thế là câu chuyện bắt đầu !
Profile lịch sự thành đạt nhưng không ngờ ……
Mọi người đã từng gặp những trường hợp như này chưa ???


Source