Đừng bao giờ tin vào lời hứa suông của Sếp bên sàn môi giới bất động sản. Nếu li…

Đừng bao giờ tin vào lời hứa suông của Sếp bên sàn môi giới bất động sản. Nếu liên quan đến tiền bạc thì nên có văn bản rõ ràng…

Mega Stella City Cần Thơ mua vào thì dễ bán giá gốc thì khó, bán lỗ sale vào hỏi cho vui… Khi sơ cấp đi qua, thứ cấp không mấy sale làm thì khách đầu tư tài chính yếu đầu tư ngắn hạn chỉ có gãy…

Source