Dự án này có tiềm năng không vậy mọi người , mn lý giải giúp mình tại sao lại có…

Dự án này có tiềm năng không vậy mọi người , mn lý giải giúp mình tại sao lại có tên đất xanh group rồi lại có thêm cái miền Bắc ,miền nam nữa vậy ak 😂Source