Dự án Dragon Premium Nhà Bè của CDT Phú Long đang booking với giá rumo 45tr/m2. …

Dự án Dragon Premium Nhà Bè của CDT Phú Long đang booking với giá rumo 45tr/m2. Mình đang tìm hiểu đầu tư mà chưa mua phía Nam bao giờ nên nhờ cả nhà tư vấn ưu điểm, nhược điểm vị trí, giao thông, tiềm năng một cách khách quan nhất ah.

Source