TIENDOCHUNGCU.COM –

Hỏi: Bà Hoa khi xác định ranh giới thực địa để chuẩn bị xây nhà thì phát hiện diện tích đất thực tế và trên sổ đỏ không khớp. Trường hợp này giải quyết thế nào ?

Năm 2014, bà Hoa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng một thửa đất diện tích 121m2 ở xã Phú Hữu; huyện Nhơn Tranh, tỉnh Đồng Nai. Khi xác định ranh giới thực địa để chuẩn bị xây nhà; thì phát hiện chiều dài đất thực tế bị thiếu khoảng 25cm so với trên sổ đỏ. Vậy trường hợp của bà Hoa nên giải quyết ra sao?

Xem thêm: Có được bồi thường đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1 34473

Theo Khoản 5, Điều 98 Luật Đất đai năm 2013; trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ; quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp; mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi; so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất; không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề; thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất; được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Xem thêm: Giấy phép xây dựng là gì ?

Về trường hợp bà Hoa phản ánh;

Kích thước chiều dài của thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận; bị giảm 25cm so với kích thước chiều dài ghi trên Giấy chứng nhận. Bà Hoa cần có đơn đề nghị Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất thực hiện; hoặc chỉ định đơn vị đo đạc địa chính. Tiến hành đo đạc lại diện tích thực tế các thửa đất đó; để xác định số liệu thực tế có sự chênh lệch; so với số liệu trên Giấy chứng nhận đã cấp cho người sử dụng không.

Nếu đúng là có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế; với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp; mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất; tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; có xác nhận của UBND cấp xã về việc không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề; thì bà Hoa có thể đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế.

Số liệu diện tích chính xác trên Giấy chứng nhận là cơ sở để bà Hoa thực hiện đúng quyền sử dụng đất; thực hiện đúng mức đóng thuế sử dụng đất, đề nghị cấp Giấy phép xây dựng,…

Theo Khoản 3, Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Quy định về hồ sơ địa chính thì hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp gồm có:

  • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp.
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

>>Xem thêm: Có được nhận bồi thường khi đất chưa được cấp giấy chứng nhận