Đi chơi phiên Tây Bắc mình bắt gặp ngay 1 quả mà gắn liền tuổi thơ với biết bao …

Đi chơi phiên Tây Bắc mình bắt gặp ngay 1 quả mà gắn liền tuổi thơ với biết bao nhiều người
1k/1 quả. Chín nứt cả ra, thơm ngọt bỏ tủ lạnh ăn ngon dễ sợ luôn mọi người nha
Đố mọi người quả gì?
Chắc quả này 9x đổ lại mới biết thôi, chứ 10x thì đảm bảo ko ai biết nhaSource