Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng vừa công bố Quyết định số 767/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025. Sự điều chỉnh này là bước tiếp theo trong việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 và Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, cung cấp hơn 11.000 căn hộ, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của người dân.

Đến Năm 2025 Đà Nẵng Sẽ Đầu Tư Xây Dựng Tối Thiểu 25 Dự Án Nhà Ở
Đến Năm 2025 Đà Nẵng Sẽ Đầu Tư Xây Dựng Tối Thiểu 25 Dự Án Nhà Ở

Theo điều chỉnh mới, diện tích nhà ở bình quân dự kiến đạt khoảng 30,0 m^2 sàn/người vào năm 2025. Cụ thể, khu vực đô thị sẽ đạt khoảng 30,4 m^2/người, trong khi khu vực nông thôn đạt khoảng 27,2 m^2/người. Ngoài ra, diện tích sàn nhà ở tối thiểu mà thành phố hướng đến là 15-20 m^2/người. Điều này phản ánh cam kết của thành phố trong việc cải thiện chất lượng sống cho người dân, đồng thời phát triển nhà ở đô thị theo hướng bền vững.

Tỷ lệ nhà ở kiên cố dự kiến đạt trên 70% vào năm 2025, nhằm giảm thiểu tình trạng nhà ở đơn sơ, đặc biệt là ở khu vực đô thị. Đây là một phần trong nỗ lực chung của thành phố nhằm nâng cao tiêu chuẩn nhà ở và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Về cơ cấu nguồn cung, dự kiến diện tích sàn nhà ở riêng lẻ chiếm khoảng 55,5% trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trong khi nhà chung cư chiếm khoảng 44,5%. Sự phân bổ này cho thấy sự đa dạng trong các loại hình nhà ở được phát triển, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người dân trong thành phố.

Đối với kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, TP.Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án, với tổng diện tích sàn 890.142 m^2, bao gồm 11.569 căn hộ. Trong đó, 7.097 căn hộ với 507.681 m^2 sàn dự kiến hoàn thành, và 148.104 m^2 sàn được phân bổ cho nhà ở cho thuê. Điều này thể hiện cam kết của thành phố trong việc cung cấp nhà ở giá cả phải chăng cho các đối tượng có thu nhập thấp và công nhân các khu công nghiệp. Trong quá trình thực hiện, thành phố sẽ tiếp tục xem xét, điều chỉnh và bổ sung các dự án để đảm bảo nguồn cung nhà ở phù hợp với nhu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Điều này nhằm đảm bảo tính linh hoạt và phản ứng kịp thời trước các thay đổi của thị trường và nhu cầu nhà ở.

Bên cạnh nhà ở xã hội, TP.Đà Nẵng cũng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiểu 102 dự án nhà ở thương mại, với tổng số 68.699 căn hộ. Trong số này, dự kiến hoàn thành 46.187 căn hộ. Điều này phản ánh sự tăng trưởng của thị trường nhà ở thương mại tại Đà Nẵng, cũng như sự cân bằng giữa phát triển nhà ở xã hội và thương mại. Về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân, thành phố dự kiến đầu tư xây dựng khoảng 23.216 căn, với dự kiến hoàn thành khoảng 21.105 căn. Điều này cho thấy sự quan tâm của thành phố đối với việc cải thiện và mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở cho người dân.


Kế hoạch điều chỉnh phát triển nhà ở của TP.Đà Nẵng là một bước đi quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng cao của người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố. Với các mục tiêu và kế hoạch cụ thể, Đà Nẵng đang hướng tới một tương lai với cơ sở hạ tầng nhà ở vững chắc, đảm bảo một cuộc sống chất lượng cao cho mọi tầng lớp người dân.