Đây là hình ảnh huyện Đông Sơn khi chuẩn bị được sát nhập về TP. Thanh Hoá “Phâ…

Đây là hình ảnh huyện Đông Sơn khi chuẩn bị được sát nhập về TP. Thanh Hoá 😅😅 “Phân lô bán nền” muôn đời thịnh phải không anh em 🐧🐧 ____
Ad #NSB🇻🇳 Creat Vietnam Projects ConstructionSource