Đầu tư bất động sản đúng đắn sẽ tạo sức bật phục hồi kinh tế


Cần có sự đầu tư vốn dài hạn để thị trường phát triển bền vững và có tính sáng tạo hơn. Đầu tư 1 đồng vốn đúng đắn sẽ tạo ra sức bật cho nền kinh tế là quan điểm của chuyên gia kinh tế Huỳnh Phước Nghĩa, Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

  • Các dự án đảm bảo pháp lý cần phải được cho vay
  • Cắt nguồn tín dụng, doanh nghiệp bất động sản có thể sẽ ‘tắc thở’
  • Khơi thông nguồn vốn cho thị trường bất động sản

Source link