ĐĂNG GIÚP THÀNH VIÊN : BẠN NÀY THẮC MẮC LÀM SAO ĐỂ LÀM VIỆC VỚI MÔI GIỚI KHÔNG Q…

ĐĂNG GIÚP THÀNH VIÊN : BẠN NÀY THẮC MẮC LÀM SAO ĐỂ LÀM VIỆC VỚI MÔI GIỚI KHÔNG QUEN MÀ AN TÂM WIN – WIN
Source