Đại hội cổ đông bàn về nhân sự FLC bất thành

Cuộc họp cổ đông bất thường của FLC sáng nay không thể diễn ra do không đủ tỷ lệ tham gia và phải dời sang ngày 2/7.

Sáng nay, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC (FLC) tổ chức họp cổ đông bất thường, để trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) với ông Trịnh Văn Quyết và bà Hương Trần Kiều Dung. Đồng thời, công ty sẽ bầu 2 người thay thế, trong đó có 1 người là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tuy nhiên, đến thời điểm khai mạc, tổng số cổ đông tham dự chỉ chiếm 33,7% vốn điều lệ, không đạt điều kiện trên 50% để có thể tổ chức họp theo Luật Doanh nghiệp.

Theo bà Bùi Hải Huyền, Tổng giám đốc FLC, phiên họp bất thường lần hai dự kiến sẽ được tổ chức ngày 2/7. Danh sách cổ đông tham dự vẫn lấy theo danh sách chốt ngày 9/5 tương tự cuộc họp lần một hôm nay. Đồng thời, ban lãnh đạo FLC đề nghị cổ đông có thể thực hiện ủy quyền lại cho ban lãnh đạo công ty ngay sau khi cuộc họp lần một bất thành.

“Đây chỉ là phương án dự phòng trong trường hợp cổ đông không thể tham dự cuộc họp lần hai”, bà Huyền nói và cho biết cổ đông vẫn có thể tham dự hoặc ủy quyền cho người khác.

Theo quy định, phiên họp lần hai chỉ có thể diễn ra nếu số cổ đông tham gia nắm giữ trên 33% vốn điều lệ.

Trước đó, FLC cho biết phải công bố danh sách các ứng viên bầu bổ sung tối thiểu 10 ngày trước khi diễn ra phiên họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Tuy nhiên, đến thời điểm diễn ra phiên họp lần 1 sáng nay, danh sách ứng viên vẫn chưa được công bố.

Hiện tại, Hội đồng quản trị FLC chỉ có ba người gồm Chủ tịch Đặng Tất Thắng, 2 thành viên là Tổng giám đốc Bùi Hải Huyền và ông Lã Quý Hiển.

Sau khi lãnh đạo vướng vòng lao lý, FLC phải đối mặt với việc siết nợ từ các ngân hàng. Một số nhà băng là chủ nợ của FLC như OCB, Sacombank hồi tháng 4 đã khẳng định “sẽ thu hết nợ của FLC” trong tháng 5.

FLC đến nay vẫn chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán, dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch, do chưa tìm được đơn vị kiểm toán. FLC cho biết ban đầu lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Tuy nhiên, hôm 30/3, đơn vị được FLC chọn này đã bị Ủy ban Chứng khoán đình chỉ tư cách được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Minh Sơn


Source link