Dạ cho em hỏi e muốn mua một mảnh đất mà chủ chưa tách thửa, sổ thì cầm ngân hàn…

Dạ cho em hỏi e muốn mua một mảnh đất mà chủ chưa tách thửa, sổ thì cầm ngân hàng rồi có trích lục thôi. Giờ ngta kêu đặt cọc thì 45 ngày xong tách thửa sẽ chuyển cho e. Vậy có ổn không mọi người . ?Source