Củ cải được sắc từng sợi ra, ủ muối luồn chỉ treo gần cạnh xe. Ở đây lâu lâu mới…

Củ cải được sắc từng sợi ra, ủ muối luồn chỉ treo gần cạnh xe. Ở đây lâu lâu mới có nắng nên mình phơi gió, mỗi đêm sương xuống mình lấy 1 miếng vải to để tủ kín lại.Source