Có Anh Em nào còn nhớ dự án này của chủ đầu tư Hồng Hà số 86 Nguyễn Thị Thập Q7 …

Có Anh Em nào còn nhớ dự án này của chủ đầu tư Hồng Hà số 86 Nguyễn Thị Thập Q7 không? Sau Event kickoff dự án ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa xong là thấy im hơi lặng tiếng luôn…Source