Cho hỏi tí nhé. Giá nhà đất tăng là do cái gì tác động: 1/ chủ đất tăng giá. …

Cho hỏi tí nhé. Giá nhà đất tăng là do cái gì tác động:
1/ chủ đất tăng giá.
2/ môi giới làm giá tăng.
3/khu vực miếng đất đã có tiện ích và cơ sở hạ tầng ổn.
4/ Do biến động nền kinh tế mà họ chuyển hướng đầu tư.
5/Do người đầu tư muốn tìm chổ để cất giữ và ổn định tiền tạm thời trong biến động kinh tế .
6/ Do lòng tham của người đầu tư muốn mua và giữ cho bằng được . Vô tình tạo sự tranh giành , làm giá tăng.
Những số thứ tự nào hay nhấtSource