CEO Prudential vinh danh nhân viên thử sai

Đón nhận những ý tưởng đổi mới, ông Phương Tiến Minh khuyến khích nhân viên phải “thử cho tới” bởi thành công chỉ đến với những người dám thất bại.

The next power
Thứ năm, 23/6/2022, 10:00 (GMT+7)


Source link