Cần tư vấn về căn nhà duy nhất. Hôm trước mình đọc thì thấy có 1 ý là nếu là că…

Cần tư vấn về căn nhà duy nhất.

Hôm trước mình đọc thì thấy có 1 ý là nếu là căn nhà duy nhất thì sẽ được miễn thuế.

2 vợ chồng mình có 2 căn nhà. Căn nhà thứ 1 thì vợ mình đứng tên, mình làm giấy xác nhận tài sản riêng của vợ. Căn nhà thứ 2 thì mình đứng tên, vợ làm giấy xác nhận là tài sản riêng của mình. Vậy trong tình huống này khi bán có bị tính thuế thu nhập hay không?

Về mặt luật pháp thì đây là căn nhà duy nhất của mình, khả năng lách thành công thế nào ạ?

Mình đang nêu 1 tình huống trong lĩnh vực bất động sản, các bạn đừng manh động.
Source