UBND thành phố Cần Thơ đã thông báo về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, với 3 dự án đã hoàn thành và 4 dự án đang trong quá trình xây dựng. Sự phát triển này là một phần của kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân trong khu vực.

Cần Thơ triển khai 4 dự án nhà ở xã hội
Cần Thơ triển khai 4 dự án nhà ở xã hội (hình minh họa)

Các dự án đang triển khai

Hiện nay, Cần Thơ đang triển khai bốn dự án nhà ở xã hội quan trọng: Nhà ở xã hội Gia Phúc, chung cư Phước Thới, Nhà ở xã hội Hồng Loan 5C, và Nhà ở xã hội Nam Long 2. Các dự án này do các doanh nghiệp uy tín như Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, Công ty TNHH Vũ Thành Dũng, và Công ty CP Xây dựng thương mại địa ốc Hồng Loan phát triển.

Với gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư, tới hết tháng 3/2024 chỉ có 1 hồ sơ đăng ký vay vốn để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội.

“Qua rà soát thành phần hồ sơ và đối chiếu với hướng dẫn của Bộ Xây dựng, TP Cần Thơ đánh giá tạm thời chưa thể công bố dự án nêu trên đáp ứng đủ điều kiện được vay ưu đãi để phát triển dự án nhà ở xã hội (gói 120.000 tỷ đồng). Do chủ đầu tư dự án trên không triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được duyệt, chưa củng cố năng lực về tài chính, thành phố cũng chưa xem xét gia hạn tiến độ dự án. Trường hợp sau khi rà soát thực tế, xác định dự án không còn tính khả thi, TP Cần Thơ sẽ xử lý thu hồi chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định”, báo cáo của UBND TP Cần Thơ nêu.

Thách thức và giải pháp

Một số dự án đang gặp phải thách thức liên quan đến tiến độ và năng lực tài chính của các nhà đầu tư. UBND thành phố Cần Thơ đã chỉ rõ rằng các dự án chậm triển khai cần được rà soát kỹ lưỡng, và có thể phải thu hồi chủ trương đầu tư nếu các dự án không còn khả năng thực hiện.

Sở Xây dựng Cần Thơ đóng vai trò trung tâm trong việc phối hợp và hỗ trợ các chủ đầu tư, đảm bảo các chính sách nhà ở được thực hiện hiệu quả. Cùng với các Sở, ban, ngành liên quan, Sở Xây dựng giúp tham mưu, triển khai các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư cho nhà ở, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Các dự án nhà ở xã hội không chỉ cung cấp nơi ở cho người có thu nhập thấp mà còn góp phần vào việc chỉnh trang đô thị và phát triển hạ tầng kỹ thuật. Các dự án này được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng sống, đặc biệt là trong các khu vực đô thị và nông thôn, phù hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.


Với sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt từ UBND thành phố cùng các cơ quan chức năng, Cần Thơ đang hướng tới mục tiêu phát triển nhà ở xã hội bền vững, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dân. Mục tiêu cuối cùng là tạo dựng một cộng đồng thân thiện, tiện nghi và an toàn cho tất cả mọi người. Cần Thơ, với cam kết và sự nỗ lực của chính quyền địa phương và các nhà đầu tư, đang từng bước khắc phục các thách thức để đảm bảo việc cung cấp nhà ở xã hội chất lượng cao cho người dân. Qua đó, thành phố hy vọng sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của cả khu vực và đất nước.