Căn nhà ban đầu là màu xám và đỏ, nhưng do cũ kĩ quá nên sơn lại màu này nhưng c…

Căn nhà ban đầu là màu xám và đỏ, nhưng do cũ kĩ quá nên sơn lại màu này nhưng cũng không khá hơn là bao, nền gạch này cũng cực lâu, trên mạng còn bảo ai từng thấy viên gạch này phải 2 con rồi, nhưng em thì vẫn đang là sinh viên thôi ạSource