Cái này cũng có rung nhẹ nhưng thoáng, mở cửa gió lùa qua khe bay xuyên vào bếp …

Cái này cũng có rung nhẹ nhưng thoáng, mở cửa gió lùa qua khe bay xuyên vào bếp luôn, bụi thì cũng gọi là dọn nhọc ạ🥵. Cái này nếu cho làm lại em sẽ đặt bậc của bên Bê tông dẻo về cắm vào tường, họ có bậc hoàn thiện không phải lo làm mặt bậc luôn mà đẹp, em tiếc nhất khâu này trong nhà đấy ạ.Source