Cái bồn tắm này bằng đá chứ ko phải men nhìn rất hay ho nhé. Trên trần là trần s…

Cái bồn tắm này bằng đá chứ ko phải men nhìn rất hay ho nhé. Trên trần là trần sao rất chill khi ngâm bồn.Source