Cả nhà ơi cho mình xin chút review về Lake View nha, thời điểm này mua có ổn khô…

Cả nhà ơi cho mình xin chút review về Lake View nha, thời điểm này mua có ổn không và tình hình ra sổ có khả quan không ạ?Source