Cả nhà cho em hỏi đất quy hoạch giao thông đường 40-50m thì sau có khả năng bỏ k…

Cả nhà cho em hỏi đất quy hoạch giao thông đường 40-50m thì sau có khả năng bỏ ko ạ? Và cho em hoỉ giá đền bù đất quy hoạch giao thông như thế nào?
E có 1 căn nhà bị quy hoạch giao thông dính hết nhà, e nên bán hay để? Nếu bán thi giá bán được bn % so với giá thij trường ở những lô ko bị quy hoạch gần đó.
E cảm ơn cả nhà,Source